Webinar "Webinaria GS1 - Kody kreskowe GS1 ratują życie"

GS1 Polska serdecznie zaprasza do udziału w webinariach na temat standardów GS1 i ich wykorzystania w biznesie. GS1 Polska odpowiada za merytoryczną część warsztatów, które technicznie wspiera Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu  jako administratorowi danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celu korzystania z Webinaru organizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz otrzymywania informacji handlowej od Instytutu Logistyki i Magazynowania. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym do ClickMeeting Sp. z o. o. ul. Arkońska 6, A4, 80-387 Gdańsk, NIP 5842747535 KRS 0000604194 w celu przeprowadzenia obsługi rejestracyjnej uczestnika.

Instytut Logistyki i Magazynowania jako administrator danych osobowych informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna a wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej (newsletter) na temat warsztatów, konferencji i wszelkich inicjatyw organizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) na podany w formularzu rejestrowym adres poczty elektronicznej.
1. Organizatorem Webinaru jest Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowanym przez Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000052866, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 618, z późn. zm.), posiadający REGON: 00018603, NIP: 777-00-20-410.
2.    Chcąc skorzystać z Webinaru organizowanego przez Instytut Logistyki należy wejść na stronę z formularzem rejestracyjnym, a dalej podać wymagane do stworzenia konta informacje, min. Imię, nazwisko, adres e-mail, firmę opcjonalnie nr telefonu.
3.    Po wypełnieniu formularza i zakończeniu procesu rejestracji otrzymają Państwo na podany adres wiadomość email z unikatowym linkiem, który imiennie zostanie przypisany do Państwa osoby. Po kliknięciu na (przekopiowaniu do przeglądarki)  link otrzymany e-mailem zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na platformę oraz automatycznie i imiennie zalogowani do systemu.
4.    Użytkownik może zrezygnować z posiadania konta w każdym czasie przez przesłanie oświadczenia na adres: Patrycja.Frankowska@gs1pl.org
5.    Użytkownik może w złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowej (newsletter) przez przesłanie oświadczenia na adres: Patrycja.Frankowska@gs1pl.org
6.    Wymagania techniczne:
a)    użytkownik musi mieć możliwość nawiązywania połączeń wychodzących na porty TCP 80, (9123, oraz 1935 w przypadku udostępniania pulpitu zdalnego).
b)    jednocześnie wymagana jest aktualizacja przeglądarek internetowych i wtyczki Adobe Flash Player’a do wersji aktualnej oraz w przypadku chęci współdzielenia pulpitu (prezenter - należy wcześniej zainstalować najnowszą wersję JAVA)
c)    zaleca się korzystanie z połączenia internetowego kablowego zamiast wifi.
d)    możliwe jest połączenie na Webinar za pomocą telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Wdzwaniając się pod numer telefonu +48 (22) 209-2520 ,a następnie wybierając nr PIN zamieszczony bezpośrednio w pokoju konferencyjnym.
7.    Prawa do wszelkich materiałów zawartych w Webinariach przysługują Instytutowi Logistyki i Magazynowania i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j., Dz. U. z 2006r.,  Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
8.    Użytkownik może korzystać z materiałów dostępnych podczas Webinariów, zgodnie z ich przeznaczeniem jedynie na własny użytek.
9.    Użytkownik nie może udostępniać jakichkolwiek materiałów dostępnych podczas Webinariów, osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody Instytutu Logistyki i Magazynowania.
10.    Administratorem danych osobowych jest Instytut Logistyki i Magazynowania.
11.    Instytut Logistyki i Magazynowania chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
12.    Użytkownik może składać reklamacje o nieprawidłowościach w działaniu Webinariów pod adresem: Patrycja.Frankowska@gs1pl.org

Jeśli już zarejestrowałaś/łeś się na to spotkanie, a nie otrzymałaś/łeś maila z potwierdzeniem kliknij tutaj!

Adres email jest nieprawidłowy lub nie jest on zgodny z adresem email podanym podczas rejestracji.

Wiadomość została wysłana

[message]